Mọi nhu cầu, mọi mục đích và lĩnh vực hoạt động của khách hàng luôn là điều quan trọng nhất. Chính vì vậy khi tư vấn dịch vụ thiết kế website cho khách hàng chúng ta cần có quy trình rỏ ràng để đạt được thỏa thuận tốt nhất giữa người tư vấn thiết kế website và khách hàng.

Khi tư vấn dịch vụ website thì chúng ta cần tuân theo quy trình sau:

Giai đoạn 1: Tiến hành cuộc hẹn

Tìm hiểu về khách hàng và tham khảo nhu cầu của khách hàng cũng những thông tin mà khách hàng cung cấp qua email hoặc gọi điện. Và xác nhận yêu cầu của khách hàng về trang website và các thông tin khách hàng cung cấp. Tốt nhất là thỏa thuận cuộc hẹn trực tiếp với khách hàng.

Giai đoạn 2: Phân tích nhu cầu

Khi đã xem thông tin yêu cầu và trong cuộc gặp gỡ với khách hàng, tư vấn viên cần trao đổi chi tiết hơn về mục đích và định hướng của khách hàng phát triển. Sau khi trao đổi và năm được nguyện vọng của khách hàng chúng ta cần dành thời gian thiết kế bản mô tả dự án để có sự thống nhất giữa tư vấn viên và khách hàng. Khi bản mô tả dự án được thống nhất thì khi này sẽ chốt luôn phần chi phí và tiến độ thực hiện dự án.

Giai đoạn 3: Giai đoạn thực thi

Giai đoạn này là công việc của người thiết kế, có nhiệm vụ phân tích và lên kế hoạch xây dựng thiết kế. Thu thập tài liệu cũng như xử lí nội dung cho webiste. Trong giai đoạn này tư vấn viên cần thông báo với khách hàng tình trạng cũng như tiến độ dự án để có sự tương tác tốt với khách hàng.

Giai đoạn 4: Chạy thử nghiệm

Giai đoạn này rất quan trọng, khách hàng sẽ có những điều chỉnh những chổ chưa hợp lí: nội dung, màu sắc… Khi này cần có sự phối hợp nhiệt tình từ bộ phận support kỉ thuật.

Giai đoạn 5: Bàn giao dự án

Bên thiết kế có nhiệm vụ bàn giao các thông tin cần thiết ( admin, hướng dẫn sử dụng ) và cần hỗ trợ hướng dẫn khách hàng trong việc cập nhật nội dung và quản trị website một cách hiệu quả.

Trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ Quý khách sẽ luôn được hỗ trợ dịch vụ, bảo trì vĩnh viễn. Hỗ trợ khách hàng liên hệ tại đây