Bảo Mật

Cam kết phát triển các mối quan hệ lâu dài với khách hàng dựa trên sự tin tưởng. Vì vậy, sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo quyền riêng tư của khách hàng và người sử dụng dịch vụ một cách tốt nhất có thể.

Thông Tin Khách Hàng Được Sử Dụng Như Thế Nào ?

Chỉ sử dụng những thông tin này trong việc liên lạc với khách hàng về sản phẩm và dịch vụ được cung cấp, cũng như để chăm sóc và hỗ trợ dịch vụ cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng

Mình chỉ sử dụng thông tin này cho mục đích nghiên cứu về tính hiệu quả của dịch vụ và nỗ lực tiếp thị, bán hàng và sẽ không bao giờ tiết lộ thông tin này với bất kỳ ai.

Mọi thắc mắc về việc sử dụng dịch vụ hoặc có câu hỏi cũng như góp ý, xin Quý khách vui lòng liên hệ tại đây .